בעבר, כאשר רצו לומר על אדם שהוא בריא, אמרו שלחייו סומק אדמומי, כיום הנדירות של הסומק האדמומי מראה לנו על התפשטות האנמיה בציבור. אנמיה פרושה "ללא-דם", וסיבות רבות לאנמיה. יכולה להיות אנמיה כתוצאה מדימום, אך לעיתים קרובות מאוד האנמיה נובעת ממחסור בחומר האדום הוא ההמוגלובין (נושא החמצן בדם).

קרא עוד